09.08.2021 — Rekrytointi

Mikä on rekrytoiva koulutusohjelma?

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Onko yrityksessä tarvetta uudelle osaajalle tai kaipaatko apua oikeanlaisten ja motivoituneiden työntekijöiden löytämiseen? Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on löytää tiimiin oikeasti sopiva tekijä. Ohjelma on myös kustannustehokas ja yritykselle helppo tapa rekrytoida uusia osaajia, jotka yleensä ovat tavanomaista motivoituneempia ja halukkaita kasvattamaan omaa osaamistaan. 

Saatat kuitenkin pohtia, mitä rekrytoiva koulutusohjelma käytännössä tarkoittaa? Tai miten rekrytointi koulutusohjelman kautta toimii? Sinua kiinnostaa varmasti myös se, millaisia osaajia rekrytoivan koulutusohjelman kautta on tarjolla? Olemme keränneet tähän artikkeliin vastaukset yleisimpiin kysymyksiin, joita rekrytointipäätöksiä tekevät henkilöt miettivät puntaroidessaan, kannattaako osaaja rekrytoida itse tai koulutusohjelman kautta, sekä mitä etuja koulutusohjelmat tarjoavat.

Mitä rekrytoiva koulutusohjelma tarkoittaa?

Rekrytoiva koulutusohjelma on rekrytointiin tähtäävä koulutus, joka järjestetään yhteistyössä paikallisen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa, ja siinä yhdistyy asiantuntijakoulutus ja työssäoppiminen käytännön tehtävissä.

Parhaimmillaan ja hyvin kiteytettynä rekrytoivassa koulutusohjelmassa yritys saa riveihinsä motivoituneen ja tuoreilla opeilla varustetun työntekijän. Työntekijä puolestaan pääsee kehittämään taitojaan osaamisaluetta tukevassa koulutuskokonaisuudessa ja viemään opit suoraan käytäntöön, sekä saa mahdollisuuden edetä urapolullaan kohti uutta unelmien työtä. 

Miksi palkkaisin työntekijän rekrytoivan koulutusohjelman kautta?

Yksi koulutusohjelman parhaista eduista on se, että koulutusohjelman aikana niin yritys kuin työntekijä voivat tarkastella yhteensopivuutta puolin ja toisin. Tämä mahdollistaa juuri oikeanlaisen roolin ja henkilön löytymisen varsinaiseen työsuhteeseen.

Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on aina onnistunut rekrytointi, jolloin ohjelman päätteeksi yrityksessä työskentelee alan tuoreimmalla tietotaidolla varustettu osaaja, jonka kanssa yritys voi solmia työsuhteen ilman erillistä rekrytointipalkkiota.

Toinen rekrytoivan koulutusohjelman etu on siinä, että tavanomaisesti aikaa vievä rekrytointiprosessi hoidetaan sujuvasti aina hakijamarkkinoinnista esivalintaan asti. Rekrytoivat yritykset tekevät aina lopulliset valinnat, ja valittuja osallistujia yhdistää sekä aito kiinnostus osaamisalaa kohtaan että motivaatio kehittää osaamistaan alalla.

Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on aina onnistunut rekrytointi, jolloin ohjelman päätteeksi yrityksessä työskentelee alan tuoreimmalla tietotaidolla varustettu osaaja, jonka kanssa yritys voi solmia työsuhteen ilman erillistä rekrytointipalkkiota.

Rekrytoiva koulutusohjelma toimii hyvänä osana yrityksen rekrytointia, eli se ei poissulje yrityksen suoria rekrytointeja ja omia rekrytointiprosesseja. 

Miten rekrytoivien koulutusohjelmien kautta palkkaaminen käytännössä toimii? 

Rekrytoiva koulutusohjelma lähtee aina liikkeelle tarpeen tunnistamisesta: Millaiseen rooliin ja tiimiin yritys tarvitsee osaajaa tai osaajia? Rekrytoidaanko kerralla kokonaista tiimiä? Kun tiedetään, millaisille osaajille on tarvetta, koulutuskumppani etsii parhaat ja potentiaalisimmat kandidaatit ja esittelee heidät yritykselle. Tämän jälkeen yritys aloittaa haastattelut valittujen kandidaattien kanssa.

Kun yritys on haastatellut kandidaatit ja löytänyt oikeanlaisen henkilön tai henkilöt, solmitaan koulutussopimus. Koulutusohjelman aikana yrityksellä ei ole palkanmaksuvelvoitetta, sillä valitut saavat koulutusohjelman ajan korotettua työttömyysetuutta. 

Koulutussopimuksen synnyttyä valittu henkilö työskentelee yrityksessä sekä osallistuu rekrytoivan koulutusohjelman koulutuksiin. Useimmiten ohjelma kestää 4–6 kuukautta, jonka aikana yrityksen valitsema henkilö osallistuu noin 20–25 asiantuntijoiden pitämään koulutuspäivään ja työskentelee loppuajan yhteistyöyrityksessä niissä tehtävissä, joihin hänen on tarkoitus rekrytoitua ohjelman päätteeksi.

Koulutusohjelman jälkeen yrityksessä työskentelee valmiiksi perehdytetty ja koulutettu osaaja, jonka kanssa voidaan luottavaisin mielin solmia työsopimus.

Alan huippuasiantuntijat tarjoavat koulutusohjelmaan osallistuville uusimman tietotaidon ja parhaat opit, jotka koulutettavat pääsevät jalkauttamaan yrityksen käyttöön oppimisjakson aikana. Koulutusohjelman jälkeen yrityksessä työskentelee valmiiksi perehdytetty ja koulutettu osaaja, jonka kanssa voidaan luottavaisin mielin solmia työsopimus. Koulutussopimus voidaan myös muuttaa koulutusohjelman aikana työsopimukseksi heti, kun yritys ja osaaja niin haluavat. 

Miten yritys sitoutuu rekrytoivassa koulutusohjelmassa?

Kandidaatin etsiminen ei vielä sido yritystä, ja yritys sitoutuu prosessiin vasta, kun sopiva kandidaatti on löytynyt. Näin siksi, että koulutusohjelman päätteeksi tavoitteena on aina se, että osallistuja päätyy yrityksen palkkalistoille normaalilla työsopimuksella.

Prosessin alussa tulee päättää, kuka yrityksessä vastaa toimenkuvan suunnittelusta, kuka haastattelee kandidaatit ja kuka tekee lopullisen päätöksen palkkaamisesta ohjelman päätteeksi. 

Kun koulutettava osaaja aloittaa yrityksessä, perehdytykseen tulee varata aikaa samoin kuin kenen tahansa uuden työntekijän kohdalla. Lisäksi yrityksen tulee valita koulutettavalle oma mentori organisaation sisältä. Mentorin rooli on perehdyttää koulutettava ja tukea työssäoppimista ohjelman aikana, sekä vastata siitä, että koulutettava pääsee heti kiinni työhön ja tietää, mitä häneltä odotetaan koulutussuhteen aikana. Yrityksen vastuulla on myös hoitaa koulutettavalle kaikki työn suorittamiseen liittyvät työvälineet.

Koulutussuhteen aikana koulutettava työntekijä osallistuu rekrytoivaan koulutusohjelmaan kuuluviin koulutuksiin, jotka ovat koulutuskumppanin eli Sarasen vastuulla.

Mitä riskejä rekrytoivaan koulutusohjelmaan liittyy?

Perinteiseen rekrytointiin verrattuna rekrytoivat koulutusohjelmat tarjoavat yleensä aina pienemmät riskit ja kustannukset rekrytointiprosessiin liittyen. On kuitenkin hyvä huomioida, että perehtymisjakson pituus on yleensä 4–6 kuukautta ennen varsinaista rekrytointipäätöstä. Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on kuitenkin aina se, että yritys pystyy ohjelman päätyttyä palkkaamaan riveihinsä uuden työntekijän. 

Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on kuitenkin aina se, että yritys pystyy ohjelman päätyttyä palkkaamaan riveihinsä uuden työntekijän. 

Aina kaikki ei kuitenkaan mene kuin on suunniteltu. Mikäli tuntuu, että kaikki ei natsaa, koulutussopimus ei velvoita palkkaamiseen. Ohjelman tarkoitus on nimenomaan molemmin puolin selvittää, ovatko henkilö ja firma toisilleen sopivia.

Millaisia osaajia rekrytointiohjelmien kautta on tarjolla?

Vaikka rekrytoiviin koulutusohjelmiin valitut koulutettavat ovat hyvin eri taustaisia, heitä kaikkia yhdistää motivaatio päivittää osaamistaan, kiinnostus osaamisalaa kohtaan sekä kiinnostus ottaa seuraava askel urallaan.

Noin 80 % Sarasen rekrytoiviin koulutusohjelmiin osallistuneista työllistyy ohjelman päätteeksi. Voi halutessasi lukea lisää siitä, miten rekrytoiva koulutusohjelma käynnisti uran taloushallinnon alalla ja miten Mikko Ryömä työskentelee nyt kehitysjohtajana. Hannu Roka puolestaan päivitti data-analytiikan osaamisensa tähän päivään, kun taas Linda Ahoniemi ja Anne Rönkä työllistyivät digimarkkinoinnin ja verkkokaupan koulutusohjelmien kautta uudelle uralle. Tutustu myös, miten esimerkiksi Surveypal on tehnyt koulutusohjelmien avulla valtavan onnistuneita rekrytointeja.

Uuden työntekijän aloittaminen riippuu aina tarjolla olevien koulutusohjelmien aikataulusta, mutta nopeimmillaan olemme löytäneet sopivan työntekijän jo muutaman päivän sisällä ensimmäisestä tapaamisesta. Uuden työntekijän aloittamista voidaan maksimissaan joutua odottamaan koulutusohjelmien alkamisajankohdasta riippuen muutaman kuukauden verran.

Haluatko lähteä luomaan menestystarinoita rekrytoivien koulutusohjelmien kautta? Sarasen järjestämiä rekrytoivia koulutusohjelmia alkaa vuoden aikana eri puolella Suomea noin 50, ja pysyt parhaiten kärryillä uusien ohjelmien alkamisesta tilaamalla ilmoitukset koulutusohjelmista suoraan sähköpostiisi. Lisätietoa koulutusohjelmista ja niiden aikatauluista voit myös aina pyytää Sarasen väeltä.

Jos haluat kuulla lisää ja katsoa, soveltuisiko rekrytoiva koulutusohjelma yrityksenne tarpeisiin, autamme aina mielellämme. Tutustu alkaviin tai meneillään oleviin koulutusohjelmiin ja ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan juuri teille parhaiten soveltuvista vaihtoehdoista sekä mahdollisen yhteistyön aloittamisen ajankohdasta.

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää