24.08.2022 — Osaamisen uudistaminen

Osaamisen kartoituksesta tositoimiin

Riikka Jakovuori
Kirjoittaja
Riikka Jakovuori

Halutaanko yrityksessänne tutkia henkilöstön osaamisen nykytilaa?  Kiinnostaako teitä tietää, kohtaako nykyinen osaaminen liiketoiminnan tarpeet myös tulevaisuudessa? Onko johdollanne kirkkaana mielessä tarvittavat tulevaisuuden strategiset osaamiset, joilla varmistetaan yrityksen kilpailukyky ja mahdollistetaan asetettujen liiketoimintatavoitteiden toteutuminen? 

Tämän kirjoituksen avulla saat tietää, kuinka selvittää  organisaatiossa oleva nykyinen osaaminen. Saat myös vinkkejä siihen, kuinka suunnata yritystoimintoimintaa kohti kestävää kasvua.

Johtoryhmän näkemysten kartoitus

Selvitystyö aloitetaan johdon ja avainhenkilöiden haastattelulla. Lopputuotoksena syntyy johdon näkemys organisaation osaamisen nykytilasta sekä ymmärrys tulevaisuuden tavoitetilasta suhteessa liiketoimintastrategiaan. Selvitystyö antaa konkreettisia eväitä tulevaisuuden osaamisen tunnistamiseen, systemaattisempaan määrittämiseen ja osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen.

Osana johdon haastattelua tunnistetaan myös olemassa olevia osaamisen johtamisen käytänteitä ja niiden toimivuutta. Ammattitaitoinen johtaja osaa reflektoida myös organisaation kipukohtia. Kipukohtien tunnistamisesta syntyy usein uusia oivalluksia ja oppeja yrityksen tavassa toimia.

Kyselyn laatiminen ja toteuttaminen henkilöstölle

Johdon haastattelujen pohjalta saatu tieto hyödynnetään seuraavassa vaiheessa, kun organisaation  henkilöstölle laaditaan kysely. Sen avulla selvitetään henkilöstön osaamisen vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin ja johdolta saatuihin olettamuksiin.

Kyselyn laajuus riippuu yrityksen koosta ja tehdäänkö se koko yritykselle vai joillekin sen osille. Kokemus on todistanut, että kyselyyn kannattaa panostaa. Rajaukset on hyvä pohtia ennemmin halutun lopputuloksen kuin kartoituksen laajuuden lähtökohdista. Tällöin sen tuloksista voikin päätellä monia asioita. Kyselyn eri kohtien on tarkoitus selvittää yrityksen henkilöstön omaa arviota omasta osaamisestaan ja siitä, miten hyvin omat taidot ovat hallussa tulevaisuutta ajatellen. Kyselyn avulla kannattaa myös selvittää, minkälaisia oppimista edistäviä käytänteitä organisaatiossa tällä hetkellä on ja mitä toivottaisiin lisää. Olemme usein huomanneet, että "nähdäkseen kauas, pitää ensin nähdä lähelle".

Raportti auttaa oppimistiekartan luomisessa

Osaamisen tilannekuvan ja tulevaisuuden suunnan selvittämisen viimeinen vaihe on samaan aikaan haastava ja inspiroiva.

Johdon ja henkilöstön vastauksista kannattaa luoda kattava yhteenveto, joka käydään läpi ensin johdon kesken ja sen jälkeen tuloksen viestitään koko henkilöstölle. Yksikään selvitys tai raportti ei kuitenkaan tuota lisäarvoa yritykselle, ellei sitä valjasteta tuottamaan lisäarvoa ja asioita ei viedä toimintaan sekä johdon, että organisaation tasolla.

Yhteenvetoa tarkastelemalla ja sitä strategiaan vertaamalla saadaan tietää, mitkä osaamisen osa-alueet tarvitsevat organisaatiossa lisähuomiota. Näistä huomioista organisaatiossa voidaan luoda tiekartta, jota seuraamalla tavoitteet toteutuvat.

Autamme teitä mielellämme kartoituksen, raportin ja tiekartan luomisessa. Tutustu osaamisen uudistamisen palveluihimme ja ota meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

17.10.2023 — Organisaation muutostilanteet

Koulutus on irtisanotulle rahaa kestävämpi tuki

Irtisanominen on monille kriisin paikka varsinkin, jos saman työnantajan palveluksessa on vierähtänyt vuosikausia. Suunnan hakeminen ei välttämättä ole helppoa...

Lue lisää
03.10.2023 — Tulevaisuuden työ

Vieraskynä: Unicorn Marketer

Markkinointijohtaja liiketoiminnan keskiössä Kun astumme markkinoinnin ja sen johtamisen maailmaan, avautuu eteemme moniulotteinen ja haastava keskustelu....

Lue lisää
21.09.2023 — Osaamisen uudistaminen

Työelämä kaipaa elämänkokemusta – taikasana voi olla 55+

Tekoäly (artificial intelligence, AI) hämmästyttää kyvykkyyksillään jo nyt – mutta paljon kehitystä on tulossa lähivuosina. Teknologiayhtiö Sulavan perustajan...

Lue lisää