19.02.2015 — Rekrytointi

Osaamisen puute on digitaalisen vallankumouksen suurin haastaja

Kirjoittaja
Hallinta

Digitaalisesta vallankumouksesta on puhuttu jo pitkään. Kuitenkin monessa suomalaisessa yrityksessä on vasta herätty pohtimaan, mitä se käytännössä tarkoittaa. Nyt rakennetaan online-strategioita. Suunnitellaan, miten pysytään kilpailussa mukana. Tämä on loistavaa! Ja tulee todella tarpeeseen, jotta voimme menestyä globaalissa kilpailussa. Monessa muussa maassa muutokseen on herätty jo aiemmin, joten suomalaisten yritysten pitää pystyä ketterästi digitalisoimaan prosessejaan ja vastaamaan kansainväliseen kilpailuun.

Uudet työkalut pakottavat yrityksiä tekemään muutoksia mm. työskentely-, viestintä- ja myyntimenetelmiinsä. Nämä muutokset avaavat uusia mahdollisuuksia, mutta samalla ne voivat lisätä myös haasteita. Mistä se oikealla osaamisella varustettu henkilö löytyisi tekemään näitä muutoksia?

Tieto on valtaa ja nykyään yritysten on mahdollista saada entistä syvempää ymmärrystä asiakkaiden kokemuksista. Ratkaisu ei ole ostaa uutta kallista järjestelmää, vaan ratkaisun pitää löytyä siitä, miten ihmiset hyödyntävät uutta järjestelmää tai teknologiaa tehokkaasti, liiketoimintaa tukien.  Ratkaisuun tarvitsemme monenlaista osaamista. Tarvitsemme osaajia, jotka osaavat mahdollistaa tiedonkeruun. Tarvitsemme osaajia, jotka osaavat analysoida kerättyä dataa. Lisäksi tarvitsemme päätöksentekijöitä, jotka osaavat ja haluavat hyödyntää analyysejä liiketoiminnan kehittämiseen ja ovat valmiita tekemään vaadittavia muutoksia myös organisaatioiden prosesseihin ja rakenteisiin. Näitä osaajia tarvitaan kaikissa funktioissa, koska muutos koskee organisaatioita läpi hierarkian ja ihminen on keskeinen osa kokonaisuutta.

Eikö tätä kaikkea voisi ostaa ulkoa? Taitava konsultti pystyy rakentamaan hienon järjestelmän, mutta käyttäjät ovat talon sisällä ja heidän tulee olla mukana sekä suunnitteluvaiheessa että itse käytössä. Ihminen ja hänen oikea osaaminensa työkalujen käyttäjänä on kaiken keskiössä.

Olemme nyt tilanteessa, jossa erinomaisia työkaluja on tarjolla ilmaiseksikin, mutta ei ole riittävästi osaajia, jotka pystyvät hyödyntämään niitä tehokkaasti. Tarvitsemme lisää osaamista ja ymmärrystä, jolla voimme viedä toiminnan uudelle tasolle. Digitaalisista työkaluista ja datasta itsessään ei ole hyötyä, jos niitä ei pystytä integroimaan yrityksen sisäisiin prosesseihin. Omat osaajat kannattaakin perehdyttää ja sitouttaa uusiin järjestelmiin ja toimintamalleihin, jotta on mahdollista tuottaa todellista hyötyä. Osaamista ja ymmärrystä ei voi ulkoistaa – tai se tulee hyvin kalliiksi pitkällä tähtäimellä.

Kuulen jatkuvasti asiakkailtani, että digitalisaation hyödyt edesauttavat päätösten tekemistä,  kun päätöksenteon kriteerit perustuvat kerättyyn dataan ja sen analysointiin. Vastaavasti uusia tuotteita ja palveluita voidaan kehittää ketterästi, kun saadaan nopeasti kerättyä dataa ja testattua, mitä kuluttajat oikeasti haluavat. Kun ymmärrämme, miten voimme parantaa asiakaskokemusta teknologioiden avulla, olemme päässeet jo pitkälle. Oikealla tiedolla ja sen hyödyntämisellä yritykset voivat maksimoida kuluttajien asiakaskokemuksen, joka ohjatusti johtaa lisääntyneeseen liikevaihtoon.

Digitaalinen transformaatio ei ole pelottava mörkö, vaan mahdollisuus. Tartutaan siihen - hankitaan tarvittava osaaminen. Nähdään verkossa!

Jenny von Knorring on ollut osa Digital Excellence Academy -toteutustiimiä, jossa tarjoamme yrityksille ja yksilöille ratkaisun digi-osaamisen kehittämiseen. Lisätietoja: digitalexcellenceacademy.fi

Julkaistu alunperin Barona.fi

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

07.01.2020 — Rekrytoiva koulutusohjelma

Rekrytointi ja työllistyminen koulutusohjelmien avulla: myytit murrettavina

Työnhakijoilla herää toistuvasti erilaisia kysymyksiä rekrytoivista koulutusohjelmista, ja aiheesta käydään välillä kiihkeääkin keskustelua sosiaalisessa...

Lue lisää
20.12.2019 — Rekrytointi

Rekrytoijan muistilista – avain hyviin rekrykäytäntöihin

Harvassa yrityksessä rekrytointi on kenenkään ainoa työ, ja uuden työntekijän tarve voi hetkellisesti leväyttää HR:n tai rekrytoivan toimarin pakan täysin...

Lue lisää
16.12.2019 — osaamisen uudistaminen

Onko yrityksesi jäämässä kehityksen kelkasta?

Usein taantuvaa kasvua osataan epäillä jo ennen kuin myyntikäyrissä näkyy minkäänlaista muutosta. Silloin kannattaa toimia: kasvun esteisiin päästään...

Lue lisää