11.04.2022 — Osaamisen uudistaminen

Osaamisen uudistaminen eli reskilling on työelämän nouseva trendi

Saranen
Kirjoittaja
Saranen

Reskilling on sekä sanana, että toimintana melko uusi ilmiö suomalaisessa ja kansainvälisessäkin työelämässä. Reskillingillä tarkoitetaan toimintaa, joka tähtää ihmisen uudelleenkouluttautumiseen ja tietojen päivittämiseen. Reskillingin avulla yritykset pysyvät mukana osaamismurroksesssa ja varmistavat oman henkilöstönsä asiantuntijuuden myös tulevaisuudessa.

Miksi reskillingiä tarvitaan?

Melko monella yrityksellä on olemassa jo toimivia käytäntöjä ja prosesseja osaamisen hankintaan ja luopumiseen liittyen. Sen sijaan organisaation osaamisen uudistamiseen liittyvät käytännöt puuttuvat lähes kaikilta yrityksiltä. Niitä kuitenkin tarvitaan, sillä osaamismurroksen keskellä nykyrakenteet on huomattu riittämättömiksi. On yhä tärkeämpään suunnata fokus nykyiseen osaamiseen yrityksen sisällä. Osaamista on pyrittävä kehittämään ennakoivasti siten, että yrityksellä on jatkossakin riittävästi liiketoimintaan tarvittavaa osaamista.

Miten osaamista voi uudistaa?

Maaliskuun alussa järjestimme webinaarin, jossa kaksi edelläkävijäyritystä kertoi kokemuksensa siitä, kuinka osaamista on lähdetty kasvattamaan yrityksen sisältä käsin. Webinaarissa Veikkauksen Anu Hapulahti ja Jenni Ahbland sekä Tietoevryn Ari Lehtovaara kertoivat omien yritystensä tavasta vaikuttaa työyhteisön osaamiskykyyn. Molemmissa organisaatioissa osaamista on uudistettu onnistuneesti, joskin hieman eri näkökulmista.

Veikkauksella uskotaan, että muuntautumiskyvykkyys on yrityksille valtavan tärkeää ja sitä tavoitellaan yhteisöllisen oppimisen kautta. Mitä paremmin ihmiset tuntevat itsensä ja osaamisensa, sitä ketterämpää organisaatiota voidaan rakentaa. Yrityksessä on lähdetty testaamaan erilaisia keinoja, joilla oppimista voitaisiin uudistaa mahdollisimman tehokkaasti. Veikkauksen tavoitteena on tarjota kasvun mahdollisuuksia omille työntekijöille ja tuoda osaamisen johtaminen osaksi arkea.

Tietoevryn näkemys osaamisen uudistamiseen pohjautuu liiketoiminnan tarpeisiin. Suuressa teknologiayrityksessä on havaittu työmarkkinoilla oleva suuri osaajapula: tiettyjä teknologiaosaajia ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Samaan aikaan omassa yrityksessä on paljon osaajia, joilla on pitkä työkokemus ja runsaasti teknistä tuntemusta. Valitettavasti osaaminen saattaa kohdistua hiipuvaan teknologiaan, eikä osaamista voi suoraan soveltaa uuteen. Oman henkilöstön osaamisen uudistamista varten kehitetyn Tietoevry Akatemian avulla voidaan vastata markkinoiden kysyntään.

Mitä yritys hyötyy reskillingistä?

Veikkauksen mukaan reskilling on tärkeä osa oppimiskulttuurin rakentamista. Aiemmin yrityksen asiantuntijuus oli yksittäisten ihmisten varassa ja asiantuntijat pitivät oman osaamisensa itsellään. Reskillingin avulla suunta kääntyy kohti jaetun osaamisen suuntaa.

Veikkauksessa ajatellaan, että menestyvässä organisaatiossa jokaisella on oikeus ja velvollisuus pitää yllä omaa osaamistaan ja kehittää sitä. Oppiminen itsessään lisää hyvinvointia ja sen myötä innokkuus, tehokkuus ja tuottavuus kasvaa. Yrityksessä toteutetaan reskillingiä Coding lab-pilotin myötä. Pilotin avulla haetaan vahvaa muutoskykyä yritykseen ja osa henkilöstöstä siirretään sen avulla kokonaan uusiin työtehtäviin.

Tietoevryllä reskilling näyttäytyy teknologiaosaamisen uudelleensuuntaamisena. Koska Tietoevryllä osaamisen uudistaminen perustuu liiketoiminnan tarpeisiin, on johtoryhmässä luotu kaikkiin liiketoimintoihin sopiva malli. Suunnitelma auttaa ihmisiä siirtymään uudelle uralle yrityksen sisällä. Tämän myötä yrityksen kilpailukyky paranee.

Webinaarissamme kuulet tarkemmin Tietoevry Akatemiasta sekä Veikkauksen Coding lab -pilotista.

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

27.04.2023 — Työ ja Ura

Mikä tekee työpaikasta onnellisen? – 4 vinkkiä ja yksi karikko

Meillä Sarasella juhlitaan!🎉

Lue lisää
30.03.2023 — Osaamisen uudistaminen

Osaamista johtamalla valmistaudutaan tulevaisuuteen

Uudenlaisen osaamisen tarpeet kasvavat yrityksissä vauhdilla. Sarasen sekä henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys HENRY ry:n kyselyyn vastanneista...

Lue lisää
09.03.2023 — Osaamisen uudistaminen

Työvoimapula vaivaa – mistä löydämme lääkkeet?

Työvoimapula puhuttaa nyt lähes jokaisella toimialalla. Erityisesti otsikkotilaa ovat saaneet sosiaali- ja terveysala sekä teknologia-ala, mutta käytännössä...

Lue lisää