12.05.2021 — Osaamisen uudistaminen

Yksilön resilienssi yrityksen voimavarana

Laura Sydänmaanlakka
Kirjoittaja
Laura Sydänmaanlakka

Työelämässä menestymisen ajateltiin ennen pohjautuvan pitkälti ammatilliseen osaamiseen ja niihin konkreettisiin taitoihin, jotka toimivat työntekijän alkuperäisen koulutuksen tai työhistorian pohjalta tämän osaamisen perustana. Työelämän vaatimukset ovat ajan saatossa kehittyneet sekä monipuolistuneet eikä aiemmin hankittu osaaminen enää yksin takaa menestystä. Työnteon tavat ja toimintaympäristöt muuttuvat nopealla sykkeellä, ja tämän päivän jatkuvasti muuttuvassa työelämässä työntekijältä vaaditaan yhä enemmän kykyä valmistautua ja sopeutua muutoksiin sekä haastaviin tilanteisiin. Työelämätaidoista onkin tullut olennaista osaamista yksilöille.

Yksilön kyky selvitä ja toimia erilaisissa muutostilanteissa muodostaa tämän resilienssin eli muutoskyvykkyyden, joka on yksi tämän päivän tärkeimmistä työelämätaidoista. Yksilöiltä vaaditaan työelämässä yhä enemmän henkilökohtaista resilienssiä, jonka avulla yritys rakentaa puolestaan myös omaa kyvykkyyttään sopeutua muutoksiin yrityksenä. Yksilön omaa resilienssiä on mahdollista kehittää, ja myös organisaatio voi tukea työntekijää sen kehittämisessä . 

Yksilön omaa resilienssiä on mahdollista kehittää, ja myös organisaatio voi tukea työntekijää sen kehittämisessä . 

Yksilön resilienssin kehittämisestä tukea yrityksen menestykseen

Työn arki on usein haasteiden ja kysymysten ratkomista. Yksi osa yksilön resilienssiä onkin joustavuus ja epävarmuuden sietokyky. Resilienssi työelämässä tarkoittaa kykyä ja valmiutta mukautua ja sopeutua muutoksiin ja selvitä hankalista ja ennakoimattomistakin tilanteista joustavasti sekä rohkeutta pyytää apua tarpeen tullen pulmatilanteissa. 

Resilienssi työelämässä tarkoittaa kykyä ja valmiutta mukautua ja sopeutua muutoksiin ja selvitä hankalista ja ennakoimattomistakin tilanteista joustavasti sekä rohkeutta pyytää apua tarpeen tullen pulmatilanteissa. 

Ongelmallisia tilanteita kohdatessaan moni pysähtyy miettimään esteitä ja saattaa jäädä jumiin sen sijaan, että hakisi apua asian ratkaisemiseen kollegalta, esihenkilöltä tai tiimistä. Usein asiat ratkeavat paremmin yhdessä tehden. On sallittua ja toivottavaakin pohtia ongelmiin ratkaisuja yhdessä kollegan kanssa ja vaikka itse ongelman saisi lopulta ratkaistuakin itse, jakaa ratkaisu myös kollegalle. 

Organisaatio voi rohkaista tällaiseen yhdessä ratkaisemiseen ja toimintatapojen kehittämiseen antamalla yksilöille päätäntävaltaa, kannustamalla työntekijöitä ottamaan vastuuta sekä rakentamalla yhdessä ratkaisemisen kulttuuria. Yhteiseen tekemiseen kehottamalla ja vuorovaikutusta edistämällä organisaatio mahdollistaa työntekijöilleen resilienssin kehittämisen yhdessä ja tiimityönä. Kannustava, arvostava ja vastuuta antava yrityskulttuuri luo myös psykologisen turvallisuuden tunnetta, joka taas vaikuttaa yksilöiden luovuuteen ja tuottavuuteen.

Yksilön resilienssin kehittäminen ei siis ole vain yksittäisen työntekijän kyky, vaan asia, jonka avulla koko organisaatio voi ylläpitää samalla omaa suorituskykyään. Sitä kautta koko organisaatio oppii yhdessä vastaanottamaan ympäristössään tapahtuvia muutoksia. 

Yksilön resilienssin kehittäminen ei ole vain yksittäisen työntekijän kyky, vaan asia, jonka avulla koko organisaatio voi ylläpitää samalla omaa suorituskykyään.

 

Miten organisaatio voi tukea yksilöiden resilienssin kehittämisessä? 

Tarve kehittää yksittäisten työntekijöiden resilienssiä näkyy tämän päivän organisaatioissa, ja työelämän muuttuessa organisaation ympärillä, organisaation kyky vastata ilmeneviin uusiin tarpeisiin vaikeutuu.  HR-ammattilaisella on mahdollisuus auttaa yksilöitä ottamaan muutos vastaan ja oppimaan niitä taitoja, jotka takaavat yrityksen menestymisen myös tulevaisuudessa. Säännöllisesti toteutettuna, pieniltäkin vaikuttavilla asioilla voi olla suuri merkitys organisaation muutoskyvykkyyden kasvattamisessa. 

Tässä lista muutamista keinoista, joiden avulla organisaatio voi tukea työntekijöitään:

  1. Edistä työkalujen ja uudenlaisten ratkaisujen käyttöönottoa 
  2. Edistä vuorovaikutusta ja yhdessä ratkaisemista
  3. Kannusta vastuunottoon   
  4. Valmenna yksilöitä, esihenkilöitä ja johtajia  
  5. Auta ymmärtämään, että resilienssi on yksi työelämätaidoista ja osa välttämätöntä osaamista

Työelämätaitojen kehittämiseen ja osaamisen uudistamiseen panostamalla yritys sitouttaa yksilöitä yritykseen. Yksilöiden resilienssin kasvaminen lisää heidän omaa tuottavuuttaan ja tyytyväisyyttään auttaen näin koko organisaatiota menestymään. Näin organisaatio voi varmistaa kykynsä tuottaa jatkossakin innovaatioita ja pitää yllä yksilöiden motivaatiota sekä hyvinvointia. 

Yksilöiden resilienssin kasvaminen lisää heidän omaa tuottavuuttaan ja tyytyväisyyttään auttaen näin koko organisaatiota menestymään.

Tärkeää on muistaa, että työelämä ja maailma muuttuvat, mutta se, mihin organisaatio voi vaikuttaa, on se, miten se tukee työntekijöitään kohtaamaan näitä edessä joka tapauksessa olevia muutoksia.

 


Haluatko oppia lisää muun muassa siitä, mitä etua organisaatio voi saada panostaessaan henkilöstön muutoskyvyn kehittämiseen? Lataa tästä Osaamisen uudistajan opas!

Haluatko kuulla lisää Sarasen tarjoamista osaamisen uudistamisen palveluista ja siitä, miten voimme tukea juuri teidän organisaatiotanne työurien ja osaamisen johtamisessa? Tutustu Osaamisen uudistamisen palveluihin tai ota suoraan yhteyttä!

Haluatko lukea lisää työelämän muutoksista ja osaamisen uudistamisesta? Lue myös aiemmat blogitekstimme.

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää