25.11.2022 — Organisaation muutostilanteet

Muutosturvalaki täydentyi alkuvuonna.

Eeva-Kaisa Gustafsson
Kirjoittaja
Eeva-Kaisa Gustafsson

Yhteistoiminta- ja muutosturvalait ovat kokeneet lähivuosina uudistuksia. Lakimuutoksilla on pyritty ja pyritään parantamaan työntekijöiden asemaa ottamalla huomioon heidänkin ehdotuksensa muutostilanteissa. Yhteistoimintalaki uudistui tammikuussa 2022.  Laki sai vielä yhden lisäyksen, kun muutosturvakokonaisuus täydentyi alkuvuonna. Muutosturvan lisäosa astui voimaan vuoden 2023 alussa ja uudistukset koskevat 55 vuotta täyttäneitä. 

*tätä artikkelia on täydennetty helmikuussa 2023 ja sen tiedot ovat ajan tasalla

Muutostilanteita edessä? Kokeneena henkilöstöhallinnon ja esihenkilöiden kumppanina autamme läpiviemään sopeuttamistilanteet. Tutustu muutospalveluihimme.

 

Tähän artikkeliin on haastateltu Sarasen projektipäällikkö Johanna Ojainväliä. Johanna työskentelee muutospalveluiden liiketoiminnossa ja on päivittäin tekemisissä yhteistoiminta- ja muutosturvalain kanssa. Johanna tekee tiivistä yhteistyötä TE-toimistojen ja ELY-keskusten kanssa.

Miksi muutosturva uudistuu jälleen?

Uudistuksen tavoitteena on parantaa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asemaa sekä mahdollistaa irtisanotulle henkilölle nopea palaaminen työelämään irtisanomisen jälkeen.

Ketä uusi muutosturva koskee?

Muutosturvan lisäosa on suunnattu irtisanotuille työntekijöille, jotka ovat irtisanomishetkellä vähintään 55-vuotiaita. Lisäksi työntekijän on pitänyt olla saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ja irtisanomisen syy on tuotannollis- taloudellinen. Muutosturvamaksu koskee työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää sille vuosittain asetetun alarajan.

Mitä muutosturvaan kuuluu?

Tällä hetkellä voimassa oleva muutosturva sisältää työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen. Muutosturva toteutuu, kun irtisanotun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta. Irtisanomisen on pitänyt tapahtua tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Tämänhetkisen muutosturvan arvo vastaa yhden kuukauden palkkaa. Nykyisen lain mukaan vastuu muutosturvan järjestämisestä on työnantajalla. 

Uudistuva muutosturvan lisäosa koskee 55 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia irtisanottuja henkilöitä. Alle 55-vuotiaiden kohdalla noudatetaan edelleen nykyisiä lakiehtoja. Uudistuksen myötä irtisanottu, viimeistään irtisanomispäivänä 55 vuotta täyttänyt henkilö on oikeutettu työnantajan tarjoaman muutosturvan lisäksi myös kuukauden palkan arvoiseen muutosrahaan. Tämä kuitenkin vaatii, että irtisanottu henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.

Työnantajan tarjoaman muutosturva ja voimaan astuva muutoturvan lisäosa  pitävät sisällään muutosturvakoulutuksen, muutosturvarahan ja tavallista pidemmän työllistymisvapaan. Tämän kokonaisuuden yhteisarvo vastaa henkilön noin kahden kuukauden palkkaa. Uudistuvan muutosturvan myötä nykyisen työttömyysturvan lisäpäivien maksu päättyy asteittain ja vuoden 1965 jälkeen syntyneillä ei ole enää oikeutta niihin.

Muutosturvakoulutus on ammatillisia valmiuksia lisäävää tai yritystoimintaa tukevaa koulutusta, joka edistää irtisanotun henkilön nopeaa uudelleentyöllistymistä. Koulutuksen tulee ensisijaisesti vastata irtisanotun henkilön tavoitteita ja toiveita ja se kestää enintään kuusi kuukautta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on irtisanotulle työntekijälle vapaaehtoista. Muutosturvakoulutuksen arvo vastaa enintään kahden kuukauden palkkaa.

Muutosturvaraha on irtisanotun työntekijän yhden kuukauden palkkaa vastaava raha, jonka maksaa joko työttömyyskassa tai Kela. Aiemmin erillistä muutosturvarahaa ei ole ollut olemassa. 

Nykyisin työllistymisvapaan pituus on 5, 10 tai 20 päivää työntekijän irtisanomisajan pituudesta riippuen. Vuoden 2023 alusta alkaen se on yli 55-vuotiailla 5, 15 tai 25 päivää.

Mitä yritysten tulee ymmärtää uudesta muutosturvasta?

Työnantajan vastuulla on kertoa irtisanotulle, yli 55-vuotiaalle palkansaajalle tämän mahdollisuudesta uuteen muutosturvaan ja velvollisuudesta ilmoittautua työttömäksi. Tämän lisäksi osalle työnantajista tulee  maksettavaksi muutosturvamaksu. Muutosturvamaksu koskee työnantajia, joiden työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva palkkasumma ylittää sille vuosittain asetetun alarajan. Alarajalla muutosturvamaksu on nolla. Siitä muutosturvamaksu kasvaa lineaarisesti täyden muutosturvamaksun palkkasummarajalle.

6e432068-fbad-4aed-8638-2a8970506784 (1)

Työnantajan velvoitetta muutosturvamaksuun pyritään avaamaan Työllisyysrahaston omistamalla kuvalla. 

Työllisyysrahasto on luonut sivuilleen laskurin, jonka kautta työnantaja voi laskea arvion muutosturvamaksun määrästä tai muutosturvamaksukertoimen. Tutustu muutosturvalaskuriin täällä.

Miten muutosturvaa haetaan?

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotun, yli 55-vuotiaan henkilön tulee hakea itse muutosturvaa 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä. Työttömyyskassaan kuuluvat irtisanotut henkilöt hakevat sen omasta työttömyyskassastaan ja liittoon kuulumattomat hakevat muutosturvarahaa Kelasta. Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin huolimatta toimeentulotukea.

Haluatko tietää aiheesta enemmän tai kaipaatko meiltä muuta apua? Me autamme mielellämme! Ota yhteyttä meihin, keskustellaan enemmän! 

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää