25.11.2022 — Organisaation muutostilanteet

Muutosturvalaki täydentyi alkuvuonna!

Eeva-Kaisa Gustafsson
Kirjoittaja
Eeva-Kaisa Gustafsson

Yhteistoiminta- ja muutosturvalait ovat kokeneet lähivuosina uudistuksia. Lakimuutoksilla on pyritty ja pyritään parantamaan työntekijöiden asemaa ottamalla huomioon heidänkin ehdotuksensa muutostilanteissa. Yhteistoimintalaki uudistui tammikuussa 2022.  Laki tulee saamaan vielä yhden lisäyksen, kun muutosturvakokonaisuus täydentyy. Muutosturvan lisäosa astuu voimaan vuoden 2023 alussa ja tulevat uudistukset koskevat 55 vuotta täyttäneitä. Tätä tekstiä kirjoitettaessa kukaan ei tiedä täysin uudistuvan muutosturvan sisältöä. Tekstin sisältö pohjautuu tämänhetkisiin tietoihin.

Tähän artikkeliin on haastateltu Sarasen projektipäällikkö Johanna Ojainväliä. Johanna työskentelee muutospalveluiden liiketoiminnossa ja on päivittäin tekemisissä yhteistoiminta- ja muutosturvalain kanssa. Johanna tekee tiivistä yhteistyötä TE-toimistojen ja ELY-keskusten kanssa.

Miksi muutosturva uudistuu jälleen?

Uudistuksen tavoitteena on parantaa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asemaa sekä mahdollistaa irtisanotulle henkilölle nopea palaaminen työelämään irtisanomisen jälkeen.

Ketä uusi muutosturva koskee?

Muutosturvan lisäosa on suunnattu irtisanotuille työntekijöille, jotka ovat irtisanomishetkellä vähintään 55-vuotiaita. Lisäksi työntekijän on pitänyt olla saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ja irtisanomisen syy on tuotannollis- taloudellinen. Sen lisäksi työnantajalla tulee olla vähintään 30 työntekijää.

Mitä muutosturvaan kuuluu?

Tällä hetkellä voimassa oleva muutosturva sisältää työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen. Muutosturva toteutuu, kun työnantajalla on vähintään 30 työntekijää ja irtisanotun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta. Irtisanomisen on pitänyt tapahtua tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Tämänhetkisen muutosturvan arvo vastaa yhden kuukauden palkkaa. Nykyisen lain mukaan vastuu muutosturvan järjestämisestä on työnantajalla. 

Uudistuva muutosturvan lisäosa koskee 55 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia irtisanottuja henkilöitä. Alle 55-vuotiaiden kohdalla noudatetaan edelleen nykyisiä lakiehtoja. Uudistuksen myötä irtisanottu, yli 55-vuotias henkilö on oikeutettu työnantajan tarjoaman muutosturvan lisäksi myös kuukauden palkan arvoiseen muutosrahaan.

Työnantajan tarjoaman muutosturva ja voimaan astuva muutoturvan lisäosa  pitävät sisällään muutosturvakoulutuksen, muutosturvarahan ja tavallista pidemmän työllistymisvapaan. Tämän kokonaisuuden yhteisarvo vastaa henkilön noin kahden kuukauden palkkaa. Uudistuvan muutosturvan myötä nykyisen työttömyysturvan lisäpäivien maksu päättyy asteittain ja vuoden 1965 jälkeen syntyneillä ei ole enää oikeutta niihin.

Muutosturvakoulutus on ammatillisia valmiuksia lisäävää tai yritystoimintaa tukevaa koulutusta, joka edistää irtisanotun henkilön nopeaa uudelleentyöllistymistä. Koulutuksen tulee ensisijaisesti vastata irtisanotun henkilön tavoitteita ja toiveita ja se kestää enintään kuusi kuukautta. Muutoskoulutukseen osallistuminen on irtisanotulle työntekijälle vapaaehtoista. 

Muutosturvaraha on irtisanotun työntekijän yhden kuukauden palkkaa vastaava raha, jonka maksaa joko työttömyyskassa tai Kela. Aiemmin erillistä muutosturvarahaa ei ole ollut olemassa. 

Nykyisin työllistymisvapaan pituus on 5, 10 tai 20 päivää työntekijän irtisanomisajan pituudesta riippuen. Vuoden 2023 alusta alkaen se on yli 55-vuotiailla 5, 15 tai 25 päivää.

Mitä yritysten tulee ymmärtää uudesta muutosturvasta?

Työnantajan vastuulla on kertoa irtisanotulle, yli 55-vuotiaalle palkansaajalle tämän mahdollisuudesta uuteen muutosturvaan. Tämän lisäksi osalle työnantajista tulee  maksettavaksi muutosturvamaksu.

6e432068-fbad-4aed-8638-2a8970506784 (1)

Työnantajan velvoitetta muutosturvamaksuun pyritään avaamaan Työllisyysrahaston omistamalla kuvalla. 

Miten muutosturvaa haetaan?

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotun, yli 55-vuotiaan henkilön tulee hakea itse muutosturvaa 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä. Työttömyyskassaan kuuluvat irtisanotut henkilöt hakevat sen omasta työttömyyskassastaan ja liittoon kuulumattomat hakevat muutosturvarahaa Kelasta. Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin huolimatta toimeentulotukea.

Haluatko tietää aiheesta enemmän tai kaipaatko meiltä muuta apua? Me autamme mielellämme! Ota yhteyttä meihin, keskustellaan enemmän! 

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

23.01.2023 — Osaamisen uudistaminen

Veikkauksen ratkaisut data-analytiikan osaajapulaan

Osaaja- ja osaamispula datan ja analytiikan alalla on universaali haaste. Mistä löytää paras ja ajankohtaisin osaaminen? Sitä kysymystä on pohdittu yrityksissä...

Lue lisää
12.01.2023 — Osaamisen uudistaminen

Johdathan organisaatiosi osaamista?

Työelämän ja osaamisen murroksesta on puhuttu jo kauan. Suurimmat  muutokset ovat kuitenkin vielä tuloillaan. Työelämän murros tulee vauhdittamaan...

Lue lisää
07.12.2022 — Osaamisen uudistaminen

Työntekijä lähtökuopissa – Kuinka sitouttaa osaajia?

Työmarkkinoilla eletään poikkeuksellista aikaa. Työelämämurros on aiheuttanut osaajapulan ja valta työpaikan valinnasta on siirtynyt vahvemmin työntekijöille....

Lue lisää