11.11.2020 — Rekrytointi

Osaamisen kehittäminen tukena maakuntien rekrytoinnin haasteiden ratkaisemisessa

Mirja Hosionaho
Kirjoittaja
Mirja Hosionaho

Uusien osaajien ja osaamisen löytäminen ei ole yrityksille aina helppoa. Osaajapulaan ja osaamisvajeeseen liittyvät rekrytoinnin ongelmat hidastavat taloussuhdanteista riippumatta yritysten kasvua.

Osaajien löytämistä saattaa hankaloittaa esimerkiksi työmarkkinan nopea muutos, jolloin tietynlaista osaamista ei välttämättä ole tarjolla. Hyvä esimerkki on digitalisaation kiihtyminen etätöihin siirtymisen myötä, jolloin tietoturva-, pilvipalvelu- ja ohjelmistoalan osaajien kysyntä on kasvanut merkittävästi.

Toisaalta työnantaja ja työntekijä eivät aina löydä toisiaan. Välillä työnantaja ja työntekijät eivät puolestaan sovi toisilleen – työntekijöiden tai hakijoiden osaamisen taso voi olla osin vanhentunutta tai ei muuten vastaa työnantajan tarpeita. Kun työnantajien toiveet ja työntekijöiden nykyosaaminen eivät kohtaa, puhutaan osaamisvajeesta tai kohtaanto-ongelmasta. 


Tämän tuloksena samalla kun yritykset kokevat työntekijöiden löytämisen haasteelliseksi, työttömyys ja uran eri ns. epäjatkuvuuskohdissa olevien työnhakijoiden määrä lisääntyvät.

Osaajapula ja osaamisvaje ovat yksi yritysten suurimmista haasteista koko Suomessa, mutta aivan erityinen haaste on maakunnissa.

Osaajapula ja osaamisvaje luovat erityisesti haasteen maakunnissa

Osaajapula on yksi yritysten suurimmista haasteista koko Suomessa, mutta aivan erityinen haaste on maakunnissa. Maakunnissa lisähaastetta luo esimerkiksi väestökehityksen heikentyminen, kun muuttoliike suuntautuu isoihin kaupunkeihin. Lisäksi maakuntien työikäinen väestö ikääntyy.

Toisaalta tämän vuoden aikana koronakriisi on ajanut aiempaa suuremman joukon suomalaisia muuttamaan suurista kaupungeista maakuntiin ja osa maakunnista on pystynyt lyhyellä aikavälillä kääntämään suuretkin muuttotappiot maltilliseksi kehitykseksi (lähde: YLE). Vaikka osaajapula on hetkeksi muuttanut osittain muotoaan, perusongelma ei ole kadonnut.

Vaikka osaajapula on hetkeksi muuttanut osittain muotoaan, perusongelma ei ole kadonnut.

Rekrytointihaasteen helpottamiseksi maakuntien kaupungit ja kunnat yhteistyössä yritysten, yrityskehitysyhtiöiden ja oppilaitosten kanssa pyrkivätkin löytämään ratkaisuja osaajapulan taklaamiseksi. Maakunnissa on toteutettu näyttäviä kampanjoita, joilla houkutellaan paluumuuttajia ja pyritään työllistämään alueen oppilaitoksissa valmistuvat opiskelijat alueen yrityksiin ja rekrytoimaan rohkeammin ulkomaalaistaustaisia osaajia. Eri tahot miettivät yhdessä, mikä tekisi maakunnasta houkuttelevamman paikan sekä millä keinoin maakunnasta voitaisiin rakentaa kansainvälisempi. Lisäksi osaajapulaan pyritään vastamaan varmistamalla, että oppilaitoksissa on jatkuvasti tiedossa tuorein ymmärrys paikallisten yritysten tarpeista.

Jotta osaajien rekrytoimisen haasteet saadaan oikeasti tehokkaasti taklattua, tarvitaan edelleen uusia toimenpiteitä, joilla saadaan osaava työvoima ja kasvuyritykset löytämään toisensa. Tämän ongelman ratkaisemisen ytimessä on osaamisen kehittäminen.

 

Osaamisen kehittämisestä ratkaisu osaamisvajeeseen

Jotta osaajien rekrytoimisen haasteet saadaan oikeasti tehokkaasti taklattua, tarvitaan edelleen uusia toimenpiteitä, joilla saadaan osaava työvoima ja kasvuyritykset löytämään toisensa. Tämän ongelman ratkaisemisen ytimessä on osaamisen kehittäminen.

Osaamisvajetta voidaan ratkaista osaamisen kehittämisellä, esimerkiksi täydennys- ja lisäkoulutuksella sekä erilaisilla rekrytointiväylillä. Yksi vaihtoehto on kasvattaa yrityksen nykyisiä osaajia vastaamaan nykyistä tarvetta tai hyödyntää monipuolisesti uusia rekrytointikanavia, kuten koulutus- ja oppisopimusta, korkeakoulujen harjoittelu- ja tutkimustöitä sekä rekrytoivia koulutusohjelmia.

Esimerkiksi yhteistyössä yritysten, paikallisen ELY-keskuksen sekä TE-palveluiden kanssa järjestettävät rekrytoivat koulutusohjelmat vastaavat nimenomaan kohtaanto-ongelmaan, jossa osaamisvajeeseen vastataan osaamisen kehittämisellä rekrytoinnin yhteydessä.

Rekrytoivassa koulutusohjelmassa osaaja pääsee kehittämään osaamistaan tai oppimaan kokonaan uuden roolin kuuden kuukauden käytännön työssäoppimisen avulla. Samalla hän kehittää osaamistaan osaamisalan koulutuskokonaisuudessa.

Esimerkiksi yhteistyössä yritysten, paikallisen ELY-keskuksen sekä TE-palveluiden kanssa järjestettävät rekrytoivat koulutusohjelmat vastaavat nimenomaan kohtaanto-ongelmaan, jossa osaamisvajeeseen vastataan osaamisen kehittämisellä rekrytoinnin yhteydessä.

Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on kehittää osallistujan taitoja ja osaamista ja varmistaa osaajan työllistyminen ja sitoutuminen – ja tätä kautta vastata alueen yritysten osaajatarpeisiin. Yrityksen näkökulmasta rekrytoiva koulutusohjelma mahdollistaa alan tuoretta osaamista omaavan ja motivoituneen osaajan palkkaamisen koulutusohjelman päätteeksi.

Koulutusohjelmien onnistumisia seuranneena on mahtavaa huomata, miten rekrytoivien koulutusohjelmien osallistujat ovat ymmärtäneet oman osaamisen kehittämisen tärkeyden suuntautuessaan esimerkiksi IT- ja teknologia-alalla uusin opein kasvuyrityksiin sekä samalla työnantajien halu kasvattaa uusia osaajia uuden kasvun mahdollistamiseksi. Omasta näkökulmastani katsottuna kiinnostus näitä rekrytoivia koulutusohjelmia kohtaan onkin kasvanut huimasti kevään ja syksyn digitalisaatioloikan myötä.

Tulevaisuuden kykyjen kasvattamisessa korkean osaamisvaatimustason sijaan yrityksessä tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota osaajan motivaatioon sekä kovaan oppimiskykyyn ja -haluun.

 

Edelläkävijäyrityksissä uskotaan potentiaaliin ja oppimiskykyyn

Osa yrityksistä ajattelee edelleen rekrytoivansa kokeneita osaajia, joita ei kuitenkaan ole markkinoilla saatavilla. Kokemusteni pohjalta tulevaisuuden kykyjen kasvattamisessa korkean osaamisvaatimustason sijaan yritysten kannattaakin kiinnittää enemmän huomiota osaajan motivaatioon sekä oppimiskykyyn ja -haluun.

Tämän päivän edelläkävijäyrityksissä uskotaan ennen kaikkea osaajan potentiaaliin, panostetaan mentorointiin ja urasparraukseen – sekä synnytetään nopeasti uusia osaajia ja tähtiä myös talon sisällä.

Tämän päivän edelläkävijäyrityksissä uskotaan ennen kaikkea osaajan potentiaaliin, panostetaan mentorointiin ja urasparraukseen – sekä synnytetään nopeasti uusia osaajia ja tähtiä myös talon sisällä. Ennakoivan rekrytoinnin malli mahdollistaa myös kokeneempien osaajien siirtymisen yhä vaativampiin tehtäviin, joka luo edellytykset myös olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja työnkierrolle.

Tämän päivän menestyvät yritykset pitävätkin huolta tekijöistään ja sitouttavat yhtäältä olemassa olevan henkilöstön kuin uudet tulevaisuuden osaajat osaamisen kehittämisen kautta. Elinikäinen oppiminen on sekä yksilö- että yritystasolla paras tae huolehtia yrityksen kasvusta, kehityksestä ja kilpailukyvystä.

Elinikäinen oppiminen on sekä yksilö- että yritystasolla paras tae huolehtia yrityksen kasvusta, kehityksestä ja kilpailukyvystä.

Kiinnostaako rekrytoiva koulutusohjelma rekrytointiväylänä? Lue lisää rekrytoivasta koulutusohjelmasta tai ota meihin yhteyttä!

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

24.11.2021 — Työ ja Ura

Data-analyytikko – tavan tallaaja vai myyttinen yksisarvinen?

Ihanteellinen analytiikan asiantuntija on vahva tekninen osaaja. Hän ymmärtää liiketoimintaa, on loogisesti ja matemaattisesti lahjakas ja on vielä...

Lue lisää
15.11.2021 — Osaamisen uudistaminen

Liiketoiminta kasvaa työuria johtamalla – mutta ensin ilmiö on ymmärrettävä

Onnistunut urajohtaminen vie yksilöitä ja yrityksiä kohti menestystä. Toisaalta työurien johtamiseen liittyy myös ennakkokäsityksiä, jotka voivat johtaa...

Lue lisää
10.11.2021 — Työ ja Ura

Rekrytointi ja työllistyminen koulutusohjelman avulla: myytit murrettavina, osa 3

Oletko pohtinut, mitä hyötyä rekrytoivasta koulutusohjelmasta on sinulle ja miksi haluaisit hakea töitä sen kautta? Epäiletkö, ettei rekrytoivan...

Lue lisää