Äkkilähtöjä työhön vielä koko vuoden 2018
10.11.2017 | Uutiset

Äkkilähtö työhön! -palvelu saa jatkua vuoden 2018 loppuun asti. Tehostettua työnhakutukea tarjoava palvelu on kehittynyt ensimmäisen toimintavuoden aikana nykyiseen muotoonsa. Palvelua on uudistettu asiakkaiden aktiivisen palautteen perusteella, ja nyt mukana on mm. työnhaun valmentajan päivystys.

Äkkilähtö työhön! -palvelussamme on aloittanut tähän mennessä 265 työnhakijaa. Osallistujistamme 65% on löytänyt jo palvelun aikana uuden työn tai työsuhteeseen tähtäävän F.E.C. -yrityspaikan rekrytoivassa koulutusohjelmassa. Moni on tämän lisäksi löytänyt työtä nopeasti palvelun päättymisen jälkeen.

”Olemme olleet tyytyväisiä Äkkilähdön ensimmäisen toteutusvuoden tuloksiin. 95% asiakkaistamme suosittelisi palvelua muille”, kertoo työnhakupalveluista vastaava Anu Ukonlinna. Palvelussa päättäneistä asiakkaista yli kaksi kolmannesta on vastannut palautekyselyyn ja he ovat antaneet yleisarvosanaksi 4,1 (asteikolla 1-5).

Äkkilähdön osallistuja Taina Hurme kertoi saaneensa palvelusta lisäpotkua omiin hakuprosesseihinsa. ”Koin ahaa-elä­myk­sen val­men­nuk­ses­sa, jos­sa tun­nis­tet­tiin omia vah­vuuk­sia. On ihan äly­tön­tä heit­tää oma osaa­mis­po­ten­ti­aa­li huk­kaan ha­ke­mal­la töi­tä, jos­sa omat vah­vuu­det ei­vät pää­se esiin. Täy­tyy osa­ta ha­kea it­sel­le oi­kei­ta työ­paik­ko­ja”, Hur­me kuvasi oppejaan. Hän koki parhaana antina vertaisryhmävalmennukset, joissa pääsi vaihtamaan ajatuksia muiden kanssa.

Myös työhallinto on ollut tyytyväinen pilotin tuloksiin ja sen ansiosta TEM antoi jatkorahoituksen tälle tulosperusteiselle yksityisen työnvälityksen pilotille ensi vuoden loppuun saakka.

 Vertaistukea ja verkostoitumista Career Campuksella

”Osallistujilta on tullut vuoden aikana hyviä kehitysideoita, joiden ansiosta olemme tuoneet uusia elementtejä palveluumme. Vertaisryhmät tulivat ensimmäiseksi mukaan toiveiden perusteella. Sen jälkeen on ollut muun muassa piilotyöpaikka-workshop, vierailevien työelämän asiantuntijoiden puheenvuoroja, rekrytointitapahtumia ja verkostoitumista. Nyt olemme myös selkiyttäneet ja tehostaneet palvelupolkua entisestään”, Äkkilähtö työhön! -palvelun projektipäällikkö ja uravalmentaja Laura Sydänmaanlakka kertoo.

”Jatkossa tarjoamme entistä laajemmat mahdollisuudet osallistua myös etänä koulutuksiin ja valmennuksiin.”

Online-sisältöjä on uudistettu: mukana on nyt aiempaa enemmän videovalmennuksia, webinaareja ja esimerkit hyvästä video-CV:stä ja videohaastatteluvastauksesta.

Palvelussa aloittaminen on helppoa. Alussa on intensiivinen valmennusjakso, jonka tavoitteena on varmistaa jokaiselle osallistujalle tehokkaat, henkilökohtaisesti räätälöidyt työkalut omaan työnhakuun. Kun työnhakutaidot ovat kunnossa, henkilökohtaisessa uravalmennustapaamisessa tehdään työnhaun toimenpidesuunnitelma uuden työn löytämiseksi ja sekä annetaan jokaisen taustaan liittyvää sparrausta ja vinkkejä rekrytoinnin ammattilaisen avustuksella.

Osallistujien käytössä on koko palvelun ajan Sarasen Career Campus -tilat, joissa voi tavata muita työnhakijoita, verkostoitua ja lisäksi sparrailla päivystävän uravalmentajan kanssa omista ajankohtaisista työnhakuteemoista. Career Campus on avoinna joka arkipäivä yhteisöllistä työskentelyä varten.

Jatkossa Äkkilähtö työhön! -palvelun kohderyhmänä ovat 3-6 kuukautta työttömänä olleet IT-, digi- ja markkinointialojen työnhakijat. Ilmoittautuminen on käynnissä Äkkilähdön nettisivuilla.

Äkkilähtö työhön!

Äkkilähtö työhön! on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama yksityisen työnvälityksen pilotti-projekti. Projekti toteutetaan 2016-2018. Palveluun on varattu rajoitettu määrä asiakaspaikkoja, joten kannattaa varmistaa osallistumismahdollisuus ilmoittautumalla pian mukaan.

Työllistymisen pilotti 2 VALKOINEN_Valmis ICT-DIGI-MARKKINOINTI-PILOTTI_VALKOINEN_VALMIS

Saranen Consulting on toiminut yli kaksikymmentä vuotta ICT-alan (informaatio- ja kommunikaatioteknologia) rekrytointien ja työnhaun parissa. Viimeisimpien viiden vuoden aikana toimintamme on laajentunut myös myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun, taloushallinnon sekä analytiikan pariin. Asiakaskuntamme on täydentynyt erityisesti digi-, media-, finanssi-, terveysteknologia-, tietoturva- sekä taloushallinnon yrityksillä.

Barona on erikoistunut it-, asiakaspalvelu-, HoReCa-, myynti-, markkinointi-, taloushallinto-, henkilöstöhallinto- ja tukitehtävien rekrytointeihin. Lisäksi Barona toimii logistiikan, rakentamisen, teollisuuden, kunnossapidon ja insinööripalveluiden rekrytoinneissa monien Suomen suurimpien yritysten kumppanina. Vuosittain yli 14 000 työnhakijaa löytää uuden työpaikan Baronan kautta.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.