Yrityksille

Yrityksille

Etsittekö uutta osaajaa tietoturvan tai ohjelmistokehityksen tehtäviin?

Kaipaisitteko riveihinne uusia IT- tai ohjelmistoalan osaajia, joilla on halua kehittää omaa osaamistaan ja motivaatiota uuden oppimiseen? Olisiko yrityksessänne tarvetta tekijälle, joka ymmärtää tietoturvan, GDPR:n ja ohjelmistokehityksen päälle?

Jatkuvasti digitalisoituvan ympäristömme myötä myös tietoturvan osaamista tarvitaan yhä enemmän. Lisäksi GDPR:n voimaantulo asettaa uudenlaisia velvoitteita ja luo tarvetta päivittää toimintatapoja monissa yrityksissä. Data Security Professional -koulutusohjelman kautta voitte löytää teille ajantasaisella osaamisella ja kehittymishaluisella asenteella varustetun uuden osaajan tietoturvan ja ohjelmistokehityksen tehtäviin.

Data Security Professional -ohjelman ajatuksena on auttaa työnantajia kouluttamaan ja rekrytoimaan osaajia, joita on muutoin haastava löytää. Koulutusohjelman kautta voimme yhdessä löytää teille sopivan ja kasvupotentiaalia omaavan tekijän monipuolisiin ICT-alan tehtäviin.

Koulutusohjelma yhdistää Suomen eturivin kouluttajien 20 päivän koulutuskokonaisuuden sekä 6 kuukauden työssäoppimisen. Tavoitteena on solmia koulutusohjelman päätteeksi henkilön kanssa työsopimus. Tätä kautta teillä on mahdollisuus perehdyttää henkilö tehtäviinsä ja vakuuttua hänen taidoistaan ennen varsinaisen rekrytointipäätöksen tekemistä.

Koulutusohjelman kautta valittu henkilö työskentelee teillä työntekijän tavoin, ja samalla pääsee kehittämään ja laajentamaan osaamistaan tietoturvasta, uudesta tietosuoja-asetuksesta sekä ohjelmistokehityksen perusasioista.

Asiantuntijakoulutuksesta tuoretta osaamista

Asiantuntijakoulutuksen kautta uusi tekijä kehittyy mm. seuraavissa osa-alueissa:

 • Tietoturva osana yritysturvallisuutta
 • Identity and Access Management
 • Tekninen tietoturva
 • IT-infran tietoturva
 • Ohjelmistokehityksen perusteet
 • Turvallinen ohjelmistokehitys
 • GDPR:n perusperiaatteet
 • Vuorovaikutus- ja tiimitaidot
 • Asiakaskokemus ja konsultointi

Hakijat Data Security Professional -koulutusohjelmassa ovat ennen kaikkea oppimishaluisia ja motivoituneita kehittymään. He eivät välttämättä ole vielä guruja omalla osaamisalueellaan, mutta valmiita satsaamaan oman asiantuntemuksensa syventämiseen ja laajentamiseen. Kandidaateilla on koulutukseen (esim. alempi tai ylempi korkeakoulututkinto) ja/tai työkokemukseen perustuvaa soveltuvaa ICT-osaamista, ja joukossa on sekä hiljattain valmistuneita tulevaisuuden lupauksia kuin jo kokeneempia IT- tai ohjelmistoalan asiantuntijoita.

Hakijoilla voi olla kokemusta esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

 • Ohjelmistokehitys tai -suunnittelu
 • Testaus
 • Dokumentointi
 • Palvelinpuolen tehtävät
 • IT-projektinhallinta
 • Asiakasrajapinta ja konsultointi
 • Tietoturva

Ohjelman kautta voitte löytää sopivan tekijän esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijan tai -testaajan, tietoturva-asiantuntijan, IAM-spesialistin, järjestelmäasiantuntijan, projektipäällikön, konsultin tai IT service deskin tehtäviin.

Data Security Professional on rekrytointiväylänä joustava ja riskittömämpi

Verrattuna suoraan rekrytointiin, pääsette riskittömämmin varmistumaan koulutusohjelman kautta valitsemanne henkilön motivaatiosta ja osaamisesta. Koska koulutusohjelman ajalle solmitaan 6 kuukauden koulutussopimus ja ohjelma perustuu henkilön ammatillisen osaamisen kehittämiseen, sopivan henkilön valinnassa pystyy painottamaan entistä enemmän oikeanlaisen potentiaalin ja persoonan löytymistä.

Vastaamme Saranen Consultingilla henkilöiden esiarvioinnista ja pystymme esittelemään teille parhaiten sopivat kandidaatit. Yrityksenne tekee lopullisen valinnan ja sitoutuu ohjelmaan vasta jos/kun teille löytyy sopiva osaaja.

Koulutusohjelma on kustannustehokas ratkaisu ja toimiva väylä pitkäaikaisen, sitoutuneen ja osaavan tekijän löytämiseen. Koulutussopimuksen ansiosta ohjelman ajalta ei synny työnantajalle palkka- tai henkilösivukuluja. Koulutusohjelman päätteeksi voitte solmia varmin mielin työsopimuksen koulutusohjelman osallistujan kanssa, joka on valmiiksi perehdytetty ja koulutettu tehtäviinsä teillä. Data Security Professional on joustavuutensa ansiosta myös hyvä tapa valmistautua tulevaan rekrytointitarpeeseen ja liiketoiminnan kasvuun.


Tarvitsetko uutta osaajaa tiimiisi? Jätä meille yhteystietosi.

Otamme sinuun yhteyttä, ja jutellaan yhdessä, miten voisimme auttaa yrityksenne rekrytoinneissa.


Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.