Kannattaisiko sinun vaihtaa työpaikkaa?
30.10.2017 | Toimitusjohtajalta

Työuraan liittyvät päätökset tehdään yleensä kovan paineen alla. Työpaikan tai alan vaihtaminen ovat päätöksiä, joissa yksiselitteistä ja selvää vastausta harvoin on olemassa. Yllättävän harva oikeasti pysähtyy miettimään, mitä omalla työurallaan kannattaa tehdä.

Yrityksessä käytävät yt-neuvottelut ovat aina pysäyttävä tilanne, jossa jokainen pysähtyy hetkeksi ja miettii omaa tulevaisuuttaan. Valitettavan usein ratkaisuna on se, että jos irtisanominen ei osu omalle kohdalle, pohtiminen päättyy ja jatketaan kuten ennenkin.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa omaa työuraa kannattaisi miettiä myös ilman irtisanomisuhkaa. Erityisen tärkeätä tämä on henkilöille, jotka ovat olleet pitkään samassa työssä. Milloin sinä olet viimeksi tehnyt välianalyysin omasta työurastasi tai työmarkkina-arvostasi?

Olen huomannut, että ansiokkaasti samaa organisaatiota palvelleita uhkaa näköalattomuus: ei tunneta tai ymmärretä oman organisaation ulkopuolista työelämää riittävästi.  Moitteeton 25 vuoden työhistoria ei enää nykypäivän maailmassa takaa riskitöntä tulevaisuutta. Perinteisetkin toimialat muuttuvat niin nopeasti, että siinä vauhdissa mukana pysyminen on jatkuvuuden elinehto – työtehtävästä ja yrityksestä riippumatta. Päätökset kannattaa kuitenkin tehdä harkiten, sillä liian nopeat käänteet eivät myöskään ole paras ratkaisu. Erityisesti uran alkuvaiheessa työnantajaa vaihdetaan liiankin nopeasti, jolloin oppiminen jää kesken. Esimerkiksi ensimmäiseen esimiestehtävään on helpompi nousta yrityksen sisältä kuin ulkopuolelta.

Työuraan liittyvien päätösten tueksi on vaikea löytää yksiselitteistä kriteeristöä, jonka pohjalta voisi arvioida oman työuran jatkuvuutta. Olen itse suositellut pohdittavaksi seuraavia viittä teemaa:

  1. Tuottaako työsi sisältö sinulle iloa?
  2. Pystytkö konkretisoimaan, mitä olet oppinut kuluneen vuoden aikana? Oletko kehittynyt ammattilaisena? Mitkä ovat suurimmat saavutuksesi edeltävän kahden vuoden aikana?
  3. Ovatko toimiala ja työtehtäväsi elinkaaren alussa vai lopussa?
  4. Viihdytkö työyhteisössä ja arvostatko kollegoitasi?
  5. Mitä kerrot kavereillesi tai perheellesi töistä? Korostuvatko hyvät vai huonot asiat?

Olennaisin näistä on oppiminen. Mielestäni jokaisen pitäisi kyetä tunnistamaan vähintään kolme asiaa, jotka on oppinut tai joissa on selvästi kehittynyt viimeisen kahden vuoden sisällä.  Tähän kannattaa kysyä myös palautetta kollegoilta tai esimieheltä.

Kun olet arvioinut oppimistasi, seuraavana kannattaa arvioida työympäristö. Mihin suuntaan oma työroolisi, tuote-, teknologia- tai toimialue on kehittymässä? Ollaanko lähestymässä elinkaaren loppupäätä vai vasta hype-käyrän alussa? Miten kehitys näkyy juuri sinun työtehtävässäsi? Onko osaamisesi merkitys yrityksessä kasvamassa vai vähenevässä?

Näistä saat jo hyvän taustan omille pohdinnoillesi. Tulevan päätöksen tueksi on hyvä myös miettiä, mitä vaihtaminen sinulta vaatii: pidempiä työpäiviä, parempaa itsesi johtamista, kasvavaa joustavuutta tai uuden oppimista? Oletko oikeasti valmis muutokseen?

Lisää joukkoon vielä työyhteisön ihmiset ja kulttuuri. Onko työpaikkasi arvojesi mukainen? Elämä on liian lyhyt, jotta käyttäisit suuren osan arkipäivistäsi ympäristössä, jossa et viihdy.

Avaimet ovat omissa käsissäsi. Mihin sinä haluat työelämäsi sinut vievän?

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.