Henkilöstön vähentäminen ja työurien muutokset

Räätälöidyt palvelut muutostilanteen mukaan

Henkilöstön vähennystilanteista jokainen on aina omanlaisensa. Muutospalveluprojekti suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, ja siinä yhdistetään työllistymistä tukeva henkilökohtainen valmennus, työnhakuvalmennukset, rekrytointiaktiviteetit ja osaamisen kehittäminen.

Toteutamme projektin aina yksilöt edellä riippumatta siitä, onko kyseessä muutaman henkilön tai satojen työntekijöiden työuran muutos. Palvelusuunnittelun keskiössä ovat työllistävyys, innovatiivisuus ja jatkuvan kehittämisen malli. Mittaamme aktiivisesti oman työmme tuloksia ja muokkaamme ketterästi tekemistämme osallistujiemme työunelmien saavuttamiseksi.

Hoidamme irtisanomistilanteet aina arvokkaasti irtisanottua henkilöä ja esimiehiä tukien, on irtisanomisen syy mikä tahansa.

 

Saranen kumppanina muutoksessa

Kumppanina jäämme harvoin vain palveluntarjoajan rooliin. Tuemme asiakkaitamme laajasti erilaisissa työurien muutoksissa ja uudistumista edellyttävissä tilanteissa. Meiltä saat koko ohjelman suunnittelun, projektinhallinnan, valmennus- ja koulutussisällöt sekä parhaat kumppanit kokonaisuuden toteuttamiseen.

Onnistumisemme takana on jatkuva toimintamallien kehittäminen: keräämme parhaat käytännöt kaikista muutosprojekteista seuraavien tueksi.

Autamme yrityksiä esimerkiksi näin:

 • Tuemme niitä vähennys- ja muutostilanteiden sujuvassa läpiviennissä ja niiden koordinoinnissa.
 • Ohjaamme YT-neuvotteluissa vähennettyjä uudelleentyöllistymään tehokkaasti.
 • Valmennamme esimiehet irtisanomis- ja muutostilanteiden kohtaamiseen ja läpivientiin.
 • Tuemme yrityksiä myös johdon muutos- ja urapalveluissa (Executive Outplacement and Career Services)
 • Valmennamme jäävää henkilökuntaa, jotta he pääsevät jatkamaan työtään tehokkaasti.

Kanssamme saat vastuullisesti täytettyä muutosturvan lakisääteiset vaatimukset, jota edellyttävät tarjoamaan irtisanotuille ukea nopeaan uudelleentyöllistymiseen. Toimimme kumppanina myös lakisääteisiä velvoitteita laajemmissa muutosohjelmissa, joissa tarkoituksena on laaja ja hyvin yksilöllinen tuki jokaiselle, joka muutoksen kohtaa.

 

Miten koostamme muutospalvelun yksilöille?

Parhaiten yksilön uudelleentyöllistymistä edistää monipuolinen, eri palveluelementit yhdistävä kokonaisuus.

Palveluidemme peruselementteihin kuuluvat:

1. Henkilökohtainen valmennus erilaisiin tarpeisiin

Yksilöllinen tuki oman tilanteen purkamiseen sekä tavoitteen, motivaation ja työnhaun suunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen tuloksellisesti.

 • Työntekijän ja asiantuntijan uravalmennus: nopean uudelleentyöllistymisen valmennus
 • Executive Coaching: esimiehen ja johtajan yksilöllinen työuran valmennus
 • Tarvittaessa tukena myös Baronan työelämä- ja työkykypalvelut

2. Työnhakuosaamisen kehittäminen ja vertaistuki

Käytännön keinot nykyaikaiseen, johdonmukaiseen ja menestyvään työnhakuun ovat työnhaun ja siinä onnistumisen kulmakiviä, joista on hyötyä jokaiselle ammattilaiselle myös myöhemmin työelämässä.

 • Ryhmämuotoiset valmennukset ja workshopit joko yrityskohtaisesti tai valtakunnallisen SC Career Campuksen kautta
 • Työnhaun verkkovalmennussisällöt ja -kurssit, joissa valmennusaiheina mm:
  • Oman osaamisen kiteyttäminen ja myyminen
  • CV ja työhakemus
  • LinkedIn ja muu SOME työnhaussa
  • Piilotyöpaikat
  • Työhaastattelussa onnistuminen
  • Videoesittely ja -CV
  • Ikä ja kokemus valttikortteina työnhaussa
  • Vaihtoehtoiset väylät työelämään.

3. Rekrytointiyhteistyö ja työmarkkinatietous

Hyödynnämme aktiivisesti sekä omaa yritysverkostoamme että Baronan rekrytointitarpeita valmennettaviemme työllistämisen edistämiseksi. Kerromme hakijoille aktiivisesti tiedossamme olevista rekrytointitarpeista. Sopivissa tilanteissa vinkkaamme hakijoista suoraan rekrytoiville yrityksille, jotka myös usein vierailevat tilaisuuksissamme kertomassa osaajatarpeistaan ja tapaamassa potentiaalisia työnhakijoita.

Rekrytointiaktiviteetteihimme kuuluu mm:

 • Aktiivinen yhteistyö Baronan eri toimialojen kanssa, mm. Barona IT, logistiikka, kauppa ja asiakaspalvelu, myynti, HR ja talous ja teollisuus
 • Yhteistyö rekrytoivien yritysten kanssa: mm. infot, messut, muut rekrytointitilaisuudet SC Career Campuksella
 • Rekrytoivat koulutusohjelmat väylänä uudelle uralle

4. Osaamisen kehittäminen

Osaamisen päivittäminen ja sertifiointi mahdollistaa monelle pitkän työuran tehneelle seuraavan askeleen työuralla. Uusien taitojen kehittäminen on keino kirkastaa omaa asiantuntijuutta, osoittaa oppimis- ja kehittymismotivaatiota ja luoda houkuttelevaa lisäarvoa tulevalle työnantajalle. Tätä tuemme järjestämällä koulutuksia nykypäivän osaamispulasta kärsivien aihealueiden parissa.

Kauttamme käytössä ovat:

 • Työllistymistä edistävä teknologia- ja bisnesosaamisen koulutus: luokkahuone- ja/tai verkkokoulutukset
 • Laaja ja laadukas kouluttajakumppaniverkosto.

Miksi asiakkaamme valitsevat meidät muutoskumppaniksi?

Vaikuttavuus

Teemme tuloksellista, mutta yksilöä ja yritystä arvostavaa työtä. Autamme yksilöä, yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään.

Luotettavuus

Tarjoamme koko palvelupaketin, jotta yritys voi vapauttaa aikaa muuhun. Meillä työskentelee maan parhaat muutosasiantuntijat ja valmentajat.

Rohkeus

Teemme työtämme jatkuvasti itseämme uudistaen. Uskallamme kokeilla - ja teemme uutta asiakkaitamme herkästi kuunnellen.

Ilo

Teemme työtämme suurella sydämellä. Kaikki asiakkaamme ovat tiivis osa Sarasen ekosysteemiä ja käymme läpi ilot ja hankaluudet yhdessä eläen.

Mistä on kyse muutosturvassa?

Mietitkö, miten muut yritykset ovat toteuttaneet muutosturvaa yt-neuvottelutilanteissa? Mitkä asiat tulee ottaa huomioon ja miten ratkaista tyypillisimmät muutosturvan mukaiseen irtisanomiseen liittyvät haasteet? Webinaaritallenteesta pääset tutustumaan tosielämän esimerkkeihin yritysten irtisanomistilanteista. Samalla selviää, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon vastuullista, niin irtisanottavaa kuin jatkavaa henkilöstöä tukevaa prosessia suunniteltaessa.

Katso webinaari tästä!

Saranen_3464_400x400_v001