Rekrytoiva koulutus

Rekrytoiva koulutus

Rekrytoivat koulutusohjelmat – Autamme yritystäsi kasvamaan

Toteutamme uusiin osaamisalueisiin keskittyviä rekrytoivia koulutusohjelmia, joiden kautta asiakkaamme löytävät ja kouluttavat uusia asiantuntijoita. Ohjelmat ovat joko yksittäisille yrityksille räätälöityjä tai tietylle toimialalle suunnattuja toteutuksia. Ohjelmissa tavoitteena on tuottaa yrityksille uusia työntekijöitä, joilla on oman alansa uusin osaaminen ja täten helpottaa rekrytointityötä.

Meidän on hankala löytää valmiita osaajia työn haastavuuden vuoksi tai jos niitä löydetään, niin kustannukset ovat todella suuret. Ohjelma laskee yrityksen kynnystä ottaa uusi tai vastavalmistunut henkilö töihin.

Erityisen tyytyväisiä olemme ohjelman kautta löytyneisiin henkilöihin sekä mielenkiintoisiin aiheisiin koulutusohjelmassa.

Mikko Jääskeläinen
Vice President, Projects & Consulting, Attido Oy

Rekrytoi asenteeltaan oikeat osaajat

Työmme on tuloksellista, sillä olemme auttaneet jo yli 2000 yritystä löytämään uusia työntekijöitä ohjelmien kautta.

Tänä päivänä rekrytointipäätöksissä henkilön motivaatio ja asenne ovat kirkkaasti tärkeimmät valintapäätökseen vaikuttavat tekijät (Kansallinen rekrytointitutkimus 2015). Esivalintaprosessimme keskittyy aiemman osaamisen ja kokemuksen lisäksi juurikin henkilön motivaation arviointiin. Lopullisen valintapäätöksen tekevät asiakkaamme.

Meidän kannaltamme tärkeintä oli löytää oikean asenteen ja ajatusmaailman omaava henkilö ja tässä onnistuimme yli odotusten.

Kimmo Katajamäki
Web Analyst, Alma Diverso

Uutta osaamista kasvualoille ja muutostilanteisiin

Kasvatamme yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia osaajia muun muassa ICT-, taloushallinto-, asiakaspalvelu- sekä digitaalisen markkinoinnin aloille.

Tänä päivänä työn luonne ja työskentelytavat muuttuvat digitalisaatiokehityksen myötä kaikilla toimialoilla. Uudenlaista osaamista tarvitaan sekä olemassa oleville että uusille työntekijöille.

Tietoturva-ala kasvaa Suomessa voimakkaasti, sillä osaamisemme arvostetaan kansainvälisestikin korkealle. Kasvun turvaamiseksi tarvitsemme lähivuosina alalle jopa satoja uusia osaajia. Tietoturva Expert on hyvä väylä kasvattaa lisää tekijöitä alalle.

Timo Kotilainen
puheenjohtaja Finnish Information Security Cluster ry

Alan parhaat asiantuntijakouluttajat

Jokaisessa ohjelmassa suunnitellaan tehtävään ja alaan liittyvä valmennuskokonaisuus yhteistyössä asiakkaiden, kumppanien ja kouluttajien kanssa. Kouluttajakumppanimme ovat kunkin alan parhaita asiantuntijoita, jotta voimme huolehtia koulutusten korkeasta laadusta. Järjestämme vuosittain yli 10 000 henkilökoulutuspäivää.

Ohjelma on loistava mahdollisuus alasta kiinnostuneille: koulutuksesta saa hyvän yleiskuvan alasta ja harjoittelun kautta saa erikoisosaamisen omiin työtehtäviin liittyen.”

HealthTechPro-ohjelman osallistuja, huoltoinsinööri Kaj Humisto HUS:lta kertoo

F.E.C.-ohjelma

Rekrytoivat koulutusohjelmat tunnetaan myös nimellä F.E.C. eli Further Educated with Companies tai RekryKoulutus. F.E.C.- ja RekryKoulutus-ohjelmat ovat työhallinnon tukemia työvoimakoulutusmalleja, joissa yritykset ovat tiiviisti mukana hakijoiden valintaprosessissa sekä ohjelman toteutuksessa tarjoamalla työssäoppijoille työpaikat. F.E.C. -nimi kuvaakin hyvin palveluamme, koska valtaosa F.E.C.-ohjelman ajasta työskennellään käytännön työtehtävissä yrityksissä.

Teemme tiiviisti yhteistyötä TE-toimistojen ja paikallisten ELY-keskusten kanssa.

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.